รีวิวโรงพยาบาล
รีวิวของท่านจะเป็นกำลังใจให้กับเรา เราจะนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการบริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

รีวิวโรงพยาบาล :

คะแนนเฉลี่ยจากการรีวิว 3.4/5 คะแนน


รีวิว : คุณหมอที่ตัวสูงๆอวบๆผช วันนี้ตรวจเบาหวานความดัน พูดจาน่ารัก สดใสมากคะ
วันที่รีวิว : 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:01:55

รีวิว : บริการน่ารัก
วันที่รีวิว : 25 ตุลาคม 2565 เวลา 02:16:05

รีวิว : เจ้าหน้าที่ให้การบริการดีมากครับ
วันที่รีวิว : 30 สิงหาคม 2565 เวลา 20:08:41

รีวิว : บริการดีมากๆ
วันที่รีวิว : 20 สิงหาคม 2565 เวลา 11:18:46

รีวิว : บริการดีมากๆ
วันที่รีวิว : 20 สิงหาคม 2565 เวลา 11:18:03