รีวิวโรงพยาบาล
รีวิวของท่านจะเป็นกำลังใจให้กับเรา เราจะนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการบริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

รีวิวโรงพยาบาล :

คะแนนเฉลี่ยจากการรีวิว 3.6/5 คะแนน


รีวิว : สวัสดีค่ะ โรงพยาบาลหลังสวน
วันที่รีวิว : 20 กันยายน 2564 เวลา 12:55:39

รีวิว : พยาบาลห้องเด็กแรกเกิดปากหมา
วันที่รีวิว : 15 กันยายน 2564 เวลา 13:35:16

รีวิว : พยาบาล ตึกผู้ป่วยหญิง ชั้น 4 ถ้าท่านไม่ชอบงานบริการประชาชน แล้วท่านคิดว่าท่านฉลาดกว่าผู้รับบริการ ท่านกรุณาหางานใหม่ได้แล้วนะครับ ทุกอาชีพเหนื่อยหมด อย่ามาอ้างแล้วเหวี่ยงใส่ผู้ใช้บริการและญาติ เมื่อไรจะตรวจสอบการทำงานที่แย่ ทั้งคำพูดและกิริยาวาจา เสียที ฉ
วันที่รีวิว : 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 23:51:32

รีวิว : พยาบาลตึกผู้ป่วยหญิงชั้น4 พูดจาดูถูกญาติผู้ป่วย ใช้วาจากิริยาไร้ซึ่งการศึกษา ญาติผู้ป่วยอธิบาย กลับโดนตำหนิว่ามาสอนเรื่องระบบสาธารณสุข
วันที่รีวิว : 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 23:47:19

รีวิว : ไม่ใส่ใจผู้ป่วย ปล่อยให้ฉี่ใส่เตียงเต็มเตียง ญาติถามว่าพยาบาลจะมาช่วยเปลี่ยนแพมเพิส และผ้าปูที่นอนให้ไหม พยาบาลบอกว่า ญาติต้องทำเองทั้งหมด ไม่ได้สอน และไม่ได้มีหน้าที่ทำให้
วันที่รีวิว : 30 มิถุนายน 2564 เวลา 18:40:39