รีวิวโรงพยาบาล
รีวิวของท่านจะเป็นกำลังใจให้กับเรา เราจะนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการบริการให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

รีวิวโรงพยาบาล :

คะแนนเฉลี่ยจากการรีวิว 4.7/5 คะแนน


รีวิว : เยี่ยม
วันที่รีวิว : 8 ธันวาคม 2563 เวลา 10:45:24

รีวิว : เยี่ยม
วันที่รีวิว : 2 ธันวาคม 2563 เวลา 15:09:13

รีวิว : ขอ​ติดตามต่อไปครับ
วันที่รีวิว : 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:53:15

รีวิว : HM
วันที่รีวิว : 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:32:00

รีวิว : H
วันที่รีวิว : 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:31:58