เงื่อนไขการให้บริการส่งยาทางไปรษณีย์ โรงพยาบาลหลังสวน


1. ในกรณีที่ผู้ป่วยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผู้ป่วยจะต้องเสียค่าบริการส่วนต่างกับทางไปรษณีย์ก่อนรับยา
2. ผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ รับยาชนิดเดิม ขนาดเดิม ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ที่สามารถลงทะเบียนได้ ได้แก่
        (1) ผู้ป่วยคลินิกเบาหวาน และ หรือ ความดันโลหิตสูง *ใบนัดสีเขียว สีชมพู หรือใบนัด สีขาว ที่มีระบุไว้ในใบนัดว่า "กรุณาติดต่อที่ ==> คลินิก เบาหวาน และ หรือ คลินิก ความดันโลหิตสูง" (ที่มารับบริการที่ อาคารประชานำร่วมใจ ชั้น 1)
        (2) ผู้ป่วยคลินิก คลินิกยาต้านไวรัส / เดย์แคร์ (วันฟ้าใส)
        (3) ผู้ป่วยคลินิก COPD โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
        (4) ผู้ป่วยคลินิก ASTHMA โรคหอบหืด (ผู้ใหญ่)
        (5) ผู้ป่วยคลินิกหลังสวนสุขใจ (ผู้ป่วยจิตเวช)

3. ผู้ป่วยที่มียาน้ำ ยาฉีด และ หรือ ยาแช่เย็น ไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อรับยาทางไปรษณีย์ได้
4. ยาที่มีการควบคุมอย่างเคร่งครัด เช่น ยาเคมีบำบัด ยาเสพติด เป็นต้น ไม่สามารถจัดส่งได้
5. ผู้ป่วยที่มีสิทธิการรักษาที่ลงทะเบียนได้ ได้แก่
        (1) สิทธิบัตรทอง
        (2) เบิกจ่ายตรง
        (3) ประกันสังคม
6. กรณีที่ผู้ป่วยไม่ได้รับพัสดุทางไปรษณีย์ และเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ติดต่อไม่ได้ ทางไปรษณีย์จะดำเนินการดังนี้
        (1) ไปรษณีย์จะนำ ยา ของท่านกลับมาไว้ที่ โรงพยาบาล (ห้องยาเรื้อรัง) ท่านจะต้องมารับยาด้วยตนเองที่โรงพยาบาล และค่าบริการในการจัดส่งจะเป็นยอดค้างชำระซึ่งผู้ป่วยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งยาทางไปรษณีย์เอง

7. ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนได้ จะต้องมีนัดถัดไปไม่เกิน 3 เดือน (90 วัน)
8. โรงพยาบาลหลังสวนขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ให้ผู้ป่วยที่ ผ่านการตรวจสอบเท่านั้น