แบบรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต
หากท่านพบเห็นการกระทำที่ส่อแววทุจริต ขอความกรุณาให้ข้อมูลกับเรา เราจะนำข้อมูลที่ได้ไปพิจารณา และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป


*รายละเอียดเหตุการณ์ :
*วันที่เกิดเหตุการณ์ :
*วันที่เกิดเหตุการณ์ :
*สถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ :
ข้อแนะนำ :
หมายเลขโทรศัทพ์ หากท่านต้องการให้เราแจ้งผลการตรวจสอบ:
อีเมลล์ หากท่านต้องการให้เราแจ้งผลการตรวจสอบ :