ข่าวประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน

[รับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ของโรงพยาบาลหลังสวน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓]

[รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ]

[ประกาศราย]ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

[ประกาศรายชื่อ]ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันตำแหน่งพขร,นวก.สาสุข,นักกายภาพบำบัด,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักเทคนิคการแพทย์

[ประกาศผล]การคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

[รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้ช่วยแพทย์แผนไทย]

[รับสมัครงาน]