25 สิงหาคม 2566
[ประกาศ]รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ประเภทจ้างเหมา ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่ง พนักงานเปล
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ประเภทจ้างเหมา - ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ - ตำแหน่ง พนักงานเปล

ดาวน์โหลด

วันที่ : 25 สิงหาคม 2566