30 สิงหาคม 2566
[ประกาศ]จังหวัดชุมพร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ งบประมาณ ๒๕๖๗) จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ลบ.ม.
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ งบประมาณ ๒๕๖๗) จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ลบ.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

วันที่ : 30 สิงหาคม 2566