8 กันยายน 2566
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

วันที่ : 8 กันยายน 2566