13 กันยายน 2566
ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ๒๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติพร้อมน้ำยา ๒๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

วันที่ : 13 กันยายน 2566