14 กันยายน 2566
[รับสมัครงาน] รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
[รับสมัครงาน] รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) - ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 11 อัตรา - ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา

ดาวน์โหลด

วันที่ : 14 กันยายน 2566