หน่วยงาน
หมายเลข
หน่วยงาน
หมายเลข
โรงพยาบาลหลังสวน 077-529999 FAX 077-653210
การเงิน (คุณเปิ้ล) 100, 101 บริหาร (คุณธิติชัย) 102
กลุ่มงานเวช (ห้องตรวจหลังคลอด) 103 งานบริหาร (คุณจิ๋ว) 104
งานพัสดุ (คุณกาญจน์) 105 lab (คุณกระแต) 106
X-RAY 107 งานบัญชี (คุณเอ๋) 108
CT 1080 ห้องฟัน 109, 406
ห้อง Lab ล่าง 110 OPD ห้องตรวจ 10 แยกโรค 112
OPD ห้องฉัดยา - ทำแผล 9 113 OPD ห้องตรวจ 8 เด็ก 114
OPD ห้องตรวจ 7 115 OPD ห้องตรวจ 6 116
OPD ห้องตรวจ 5 117 OPD จุดซักประวัติสูติ (คุณนาง) 119
OPD ห้องตรวจ 3 สูติ 120 OPD ห้องตรวจ 2 121
OPD ห้องตรวจ 1 122 ห้องบัตร 123
OPD จุดคัดกรอง 124 ห้องยา (คุณจิรัฏฐ์) 125
ห้องการเงินผู้ป่วยนอก 126 ห้องยาผู้ป่วยนอก 127
LR 131, 136 ห้องธนาคารเลือด 132
OR 134, 135 ห้อง Lab บน 137
ICU 138, 800 ธนาคารเลือด(ขอเลือด) 175
OPD ศูนย์เปล 177 ห้องพิเศษตึกเด็กชั้น 2 200
แพทย์แผนไทย ด้านหน้า 201 ห้องพิเศษตึกเด็กชั้น 3 (คลินิก Pui) 205, 305
คลินิก Ari 207 กลุ่มงานเวช (คุณดำ) 208
ห้องประชุมใหญ่ 302 OPD จุดซักประวัติ Med 303
OPD อายุรกรรม (คุณวาส) 303 OPD จุดนัดหน้าห้อง 6 GP 304
ตึกบูรณาการชั้น 3 ICU 308 ห้องการเงินผู้ป่วยใน 313
ห้องยาเรื้อรัง 314 ER (คุณไก่) 400, 401
คลินิกกายภาพบำบัด 402 ตึกบูรณาการชั้น 1 404
ห้องยาผู้ป่วยใน 405 แพทย์แผนไทย ด้านหลัง 408
ห้องถ่ายเอกสาร 409 ห้องบัตร (คุณเจี๊ยบ) 410
กลุ่มงานเวช (ส่งเสริม) 411 ฝ่ายยานพาหนะ 412
ตึกเด็กชั้น 1 414 ตึกชาย 500
โต๊ะคัดกรอง DM/HT 503, 504 คลีนิค HT, DM 504
ห้องตรวจสอบสิทธิ์ (คุณออย) 505, 202 วัณโรค 507
ห้องให้คำปรึกษา (จิตเวช) 507 ห้องเพาะเชื้อ 514
ตึกหญิง 600 ศูนย์ COC (คุณหนึ่ง) 602
พิเศษชั้น5 604 พิเศษชั้น6 605
ไตเทียม 606 ฝ่ายการพยาบาล (คุณวี) 607
ซักฟอก 608 PP 700
ห้องตรวจหลังคลอด 702 ห้องเย็บผ้า 703
ฝ่ายพัสดุ (คุณดี) 704 ตึกเด็กชั่วคราว ชั้น2 705
Sick New Born 706 จ่ายกลาง (คุณวิ) 707, 708
งานโภชนาการ 709 งานซ่อมบำรุง 710
ORTHO, HIV 711 คลังยา 712
OPD จุดซักประวัติเด็ก 801 บริหาร (คุณอ้อม) 804
OPD จุดซักประวัติทั่วไป 808 บริหาร (คุณแอน, คุณกิ่ง) 811
งานธุรการ/น้องส้ม 813 ANC 814, 403
ป้อมยาม 815 ศูนย์คอมพิวเตอร์/IT 955