ค้นหาข้อมูลเพื่อแก้ไข

พิมพ์ HN และ หมายเลขประจำตัวประชาชน
จากนั้นกดปุ่ม ค้นหาเพื่อแก้ไข

* HN (ดูจากใบนัดหรือบัตรโรงพยาบาล) :
* หมายเลขประชำตัวประชาชน :