13 มิถุนายน 2565
หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคล ตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด

วันที่ : 13 มิถุนายน 2565