ข่าวประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน

[รับสมัครงาน] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา

[รับสมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

[รับสมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

[รับสมัครงาน] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (เพิ่มเติม) 1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3.พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

[รับสมัครงาน] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพยาบาล และพนักงานช่วยเหลือคนไข้

[รับสมัครงาน] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร

[รับสมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานเปล

[ข่าวสมัครงาน] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา

[สมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข