ข่าวประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน

[รับสมัครงาน] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่ง พนักงานเปล ตำแหน่ง พนักงานคนสวน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งพนักงานเก็บเงิน

[รับสมัครงาน] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตำแหน่งพนักงานเก็บเงิน ตำแหน่งพนักงานแปล และตำแหน่งพนักงานคนสวน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานพัสดุ และตำแหน่งพนักงานเก็บเงิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเก็บเงิน ตำแหน่งพนักงานพัสดุ

[รับสมัครงาน] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง พนักงานเก็บเงิน และตำแหน่งพนักงานพัสดุ

[รับสมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานเปล

[รับสมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม) และตำแหน่งพนักงานเปล

[รับสมัครงาน] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม) และตำแหน่งพนักงานเปล