ข่าวประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ประเภทจ้างเหมา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

[รับสมัครงาน] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)ประเภทจ้างเหมา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

[รับสมัครงาน] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ( รายวัน ) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่ง พนักงานพนักแปล

[ประกาศ] รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเปล ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานเปล ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน