ข่าวประชาสัมพันธ์ / รับสมัครงาน

[รับสมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ศูนย์จัดเก็บรายได้) ตำแหน่งพนักงานเก

ประกาศรายชื่อผู็มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ศูนย์จัดเก็บรายได้) ตำแหน่งพนักงานเก็บเง

[รับสมัครงาน] รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งพนักงานเก็บเงิน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

[ข่าวสมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

[ข่าวสมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยทันตกรรม

[สมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะฯ

[สมัครงาน] ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานธุรการ และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยทันตกรรม

[สมัครงาน] ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

[สมัครงาน] ขยายระยะเวลารับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวรายวัน